top of page

Föreläsning och Workshop

Niklas kommer till din skola. Genom att uppträda och dela sin personliga berättelse blir en föreläsning till. En föreläsning om spoken word och poesi, om orden och skrivandets makt. Och genom workshops får eleverna aktivt delta i kreativa skrivövningar och uppmuntras till att läsa och lyssna till varandra. Dem får retoriska tips och knep, allt ifrån hur en hanterar nervositet till varför metaforer är en poets bästa vän.

Föreläsningen och workshopen fungerar för alla, oavsett förkunskaper.

De är en introduktion till spoken word-poesin och ger goda förutsättningar till en bättre läsförståelse och läslust. Men framförallt ger dem eleverna en känsla av att deras berättelser är viktiga, att deras erfarenheter och röst betyder något, att de ord vi använder inte bara förändrar våra attityder och omgivning. De formar hela vårt samhälle.

Niklas möter eleverna med en ärlighet som ger dem en unik ingång till språket, en chans sätta ord på känslor och våga göra sig sårbara och större på samma gång.

En heldag brukar starta med en föreläsning i aulan och sedan fortsätta med workshops klassvis. Föreläsningen är ca 60 minuter och workshops kan anpassas mellan 60-90 minuter. Men ett besök på just er skola kan såklart skräddarsys efter era önskemål och behov.

För mer information, bokning och prisuppgifter skicka ett meddelande under fliken KONTAKT.

bottom of page